public inbox for lvm2-cvs@sourceware.org
help / color / mirror / Atom feed
LVM2 ./WHATS_NEW tools/commands.h
 2005-08-04 1:50 UTC 

LVM2/lib/activate dev_manager.c
 2005-08-04 1:29 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/dev_manager.c
 2005-08-04 1:27 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/dev_manager.c
 2005-08-04 1:15 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/lvcreate.c tools/toolli 
 2005-08-04 1:14 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_pool/import_export.c
 2005-07-26 21:48 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-07-13 19:28 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-07-13 19:23 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-07-13 19:15 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/merge.c lib/meta 
 2005-07-12 19:41 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/lv_manip.c
 2005-07-12 14:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format1/import-export.c
 2005-06-22 15:31 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/lvcreate.c
 2005-06-22 14:56 UTC 

LVM2/lib/format_pool disk_rep.c
 2005-06-14 18:29 UTC 

LVM2/lib/metadata metadata.h
 2005-06-14 18:22 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-06-14 18:22 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-06-14 17:59 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/dev_manager.c li 
 2005-06-14 17:54 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c da 
 2005-06-14 10:35 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-06-13 14:53 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW po/lvm2.po
 2005-06-13 14:43 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/fs.c lib/misc/se 
 2005-06-13 13:13 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c daemons 
 2005-06-13 10:16 UTC 

LVM2/lib/misc selinux.c
 2005-06-10 21:29 UTC 

LVM2/scripts lvmconf.sh
 2005-06-10 19:10 UTC 

LVM2/scripts lvmconf.sh
 2005-06-10 17:11 UTC 

LVM2/daemons/clvmd tcp-comms.c
 2005-06-10 9:11 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/export.c lib/ 
 2005-06-07 11:00 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/archive.c lib 
 2005-06-06 18:16 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/mirror.c tools/M 
 2005-06-06 17:12 UTC 

LVM2/tools lvresize.c
 2005-06-03 22:26 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/lv_manip.c tools 
 2005-06-03 19:48 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/lv_manip.c
 2005-06-03 18:07 UTC 

LVM2/lib/metadata lv_manip.c
 2005-06-03 15:44 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/activate.c lib/f 
 2005-06-03 14:49 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/activate.c lib/a 
 2005-06-01 16:51 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/pvchange.c
 2005-05-24 17:38 UTC 

LVM2/lib/format_text archiver.c
 2005-05-24 17:37 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/metadata.c tools 
 2005-05-19 16:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/lv_manip.c tools 
 2005-05-17 13:51 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW include/.symlinks lib/Makefil 
 2005-05-17 13:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/misc/lvm-file.c tools/arc 
 2005-05-17 13:49 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/datastruct/list.h lib/met 
 2005-05-11 16:46 UTC 

LVM2/scripts clvmd_init_rhel4
 2005-05-11 15:23 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/pv_manip.c
 2005-05-11 15:04 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format1/import-export.c l 
 2005-05-11 15:02 UTC 

LVM2 WHATS_NEW
 2005-05-10 20:15 UTC 

LVM2/scripts clvmd_init_rhel4
 2005-05-10 20:14 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/datastruct/lvm-types.h
 2005-05-09 17:46 UTC 

LVM2/lib commands/toolcontext.c metadata/metad 
 2005-05-09 17:43 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-cache.c lib/mm 
 2005-05-09 17:03 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/mm/dbg_malloc.c lib/mm/db 
 2005-05-09 17:01 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/import_vsn1.c 
 2005-05-09 16:59 UTC 

LVM2/tools lvcreate.c lvremove.c lvresize.c pv 
 2005-05-09 16:58 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-05-09 16:42 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW po/lvm2.po
 2005-05-03 17:44 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-cache.c lib/fo 
 2005-05-03 17:32 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/dev_manager.c li 
 2005-05-03 17:28 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format1/import-extents.c 
 2005-04-22 15:44 UTC 

LVM2/lib format1/import-extents.c format_pool/ 
 2005-04-22 15:44 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW include/.symlinks lib/Makefil 
 2005-04-19 20:58 UTC 

LVM2/lib/metadata metadata.c metadata.h pv_all 
 2005-04-19 20:52 UTC 

LVM2/lib/metadata metadata.c
 2005-04-19 20:44 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-comms.h d 
 2005-04-19 10:36 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/metadata/metadata.c lib/m 
 2005-04-18 14:56 UTC 

LVM2/lib/metadata metadata.c
 2005-04-17 23:59 UTC 

LVM2/lib activate/dev_manager.c activate/targe 
 2005-04-17 23:58 UTC 

LVM2/lib format_text/format-text.c metadata/me 
 2005-04-17 23:57 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c da 
 2005-04-13 13:50 UTC 

LVM2 lib/activate/dev_manager.c lib/display/di 
 2005-04-07 12:39 UTC 

LVM2 lib/metadata/lv_manip.c lib/metadata/meta 
 2005-04-07 12:29 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format1/import-export.c l 
 2005-04-07 12:27 UTC 

LVM2/lib/device dev-io.c
 2005-04-07 12:25 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/export.c lib/ 
 2005-04-07 12:24 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-io.c lib/devic 
 2005-04-07 12:17 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/format-text.c 
 2005-04-06 18:59 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/filters/filter.c
 2005-04-06 16:44 UTC 

LVM2/lib/format_text format-text.c
 2005-04-06 16:35 UTC 

LVM2/lib/datastruct list.h
 2005-04-06 15:21 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/datastruct/list.h
 2005-04-06 14:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/cache/lvmcache.h lib/comm 
 2005-04-06 13:47 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-04-04 15:46 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-04-04 15:41 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/commands.h
 2005-04-04 14:44 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/tcp-comms.c
 2005-04-01 16:03 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c
 2005-04-01 13:01 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-03-22 16:50 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-03-22 15:13 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-03-22 15:12 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/locking/cluster_locking.c 
 2005-03-21 22:55 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/cache/lvmcache.c lib/devi 
 2005-03-21 22:40 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-cache.c
 2005-03-21 14:51 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/commands.h tools/pvdisp 
 2005-03-21 14:47 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/fs.c
 2005-03-21 14:43 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c lib/loc 
 2005-03-21 14:16 UTC 

LVM2 WHATS_NEW
 2005-03-10 23:04 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/filters/filter-sysfs.c li 
 2005-03-10 22:34 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/misc/lvm-file.c
 2005-03-10 22:31 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/label/label.c
 2005-03-10 20:23 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-03-10 20:22 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c daemons 
 2005-03-09 14:08 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-03-08 13:48 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW lib/cache/lvmcache. 
 2005-03-08 13:46 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/Makefile.in
 2005-03-08 13:39 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-cman.c da 
 2005-03-07 17:03 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-03-03 22:31 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-03-03 22:26 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/lvmcmdline.c
 2005-03-03 22:09 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-io.c lib/filte 
 2005-03-03 21:54 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW doc/example.conf man/pvcreate.8
 2005-03-03 21:52 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c da 
 2005-02-22 16:26 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/Makefile.in dae 
 2005-02-21 15:58 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c
 2005-02-21 14:36 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-02-18 19:06 UTC 

LVM2/tools lvm-static.c
 2005-02-18 18:58 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW tools/Makefile.in t 
 2005-02-18 18:57 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c daemons 
 2005-02-18 15:31 UTC 

LVM2/daemons/clvmd clvmd-gulm.c
 2005-02-17 12:56 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/lvm-functions.c
 2005-02-14 9:07 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-02-09 18:26 UTC 

LVM2/lib/format_pool disk_rep.h import_export.c
 2005-02-09 17:49 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-02-09 17:49 UTC 

LVM2/scripts clvmd_init_rhel4
 2005-02-08 17:20 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c
 2005-02-08 9:05 UTC 

LVM2 ./Makefile.in ./WHATS_NEW ./configure ./c 
 2005-02-07 14:46 UTC 

LVM2 ./Makefile.in ./WHATS_NEW ./configure ./c 
 2005-02-07 10:04 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/commands.h
 2005-02-02 14:31 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/lvm-functions.c
 2005-02-02 11:42 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/tcp-comms.c
 2005-02-02 9:17 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-02-01 16:40 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-02-01 16:33 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-02-01 16:29 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/display/display.c lib/rep 
 2005-02-01 16:19 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/commands/toolcontext.c
 2005-01-27 15:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/snapshot/snapshot.c tools 
 2005-01-27 15:48 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-cman.c
 2005-01-26 9:30 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c
 2005-01-25 16:47 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c
 2005-01-24 15:31 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-01-21 19:03 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-01-21 18:51 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-01-21 18:49 UTC 

LVM2/daemons/clvmd Makefile.in libclvm.c libclvm.h
 2005-01-21 11:56 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvm.h daemons/ 
 2005-01-21 11:36 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW scripts/clvmd_init_rhel4
 2005-01-20 22:16 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/mm/dbg_malloc.c
 2005-01-20 18:14 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/mm/xlate.h
 2005-01-20 18:13 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_pool/disk_rep.h li 
 2005-01-20 18:12 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/format_text/format-text.c 
 2005-01-20 18:11 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW lib/filters/filter.c
 2005-01-19 18:56 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW daemons/clvmd/lvm-f 
 2005-01-19 18:10 UTC 

LVM2/tools toollib.c
 2005-01-19 17:31 UTC 

LVM2/tools toollib.c
 2005-01-19 17:31 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/dev_manager.c li 
 2005-01-19 17:19 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW man/vgcreate.8
 2005-01-19 17:02 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-01-17 20:45 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2005-01-17 20:17 UTC 

LVM2 WHATS_NEW
 2005-01-17 20:13 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW lib/metadata/metada 
 2005-01-17 18:24 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW ./configure ./configure.in da 
 2005-01-13 13:24 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/activate/activate.c lib/a 
 2005-01-12 22:58 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW scripts/clvmd_init_rhel4
 2005-01-11 22:00 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-01-07 20:06 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2005-01-07 19:50 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/locking/cluster_locking.c 
 2005-01-07 14:22 UTC 

LVM2/daemons/clvmd clvmd-gulm.c
 2005-01-06 11:48 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW man/pvcreate.8 tools/commands 
 2005-01-05 17:25 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd.c
 2005-01-05 14:41 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c
 2005-01-04 15:11 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW daemons/clvmd/clvmd-gulm.c
 2005-01-04 11:48 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-12-22 22:04 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2004-12-22 21:58 UTC 

LVM2 WHATS_NEW configure configure.in
 2004-12-22 21:55 UTC 

LVM2 VERSION
 2004-12-22 21:47 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/lvmcmdline.c
 2004-12-22 21:47 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/args.h tools/commands.h
 2004-12-21 21:40 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-io.c
 2004-12-21 20:23 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/filters/filter-sysfs.c
 2004-12-21 18:29 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW scripts/clvmd_init_rhel4
 2004-12-21 18:07 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-io.c lib/filte 
 2004-12-21 17:54 UTC 

LVM2 WHATS_NEW CONTRIBUTORS
 2004-12-21 16:24 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW tools/pvchange.c
 2004-12-21 16:12 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/device.c
 2004-12-21 16:10 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-12-12 21:55 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2004-12-12 21:51 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-12-12 21:47 UTC 

LVM2/lib/device dev-io.c
 2004-12-12 21:47 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-12-10 18:01 UTC 

LVM2/po lvm2.po
 2004-12-10 16:07 UTC 

CVSROOT cvsignore
 2004-12-10 16:06 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-12-10 16:02 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/commands/toolcontext.c li 
 2004-12-10 16:01 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW man/lvreduce.8
 2004-12-09 16:59 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW man/vgsplit.8
 2004-12-09 16:58 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW man/Makefile.in
 2004-12-09 16:57 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-io.c
 2004-12-09 16:56 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW scripts/clvmd_fix_conf.sh
 2004-12-01 14:47 UTC 

LVM2 VERSION WHATS_NEW
 2004-11-27 22:56 UTC 

LVM2 ./VERSION ./WHATS_NEW lib/device/dev-md.c 
 2004-11-27 22:07 UTC 

LVM2 VERSION
 2004-11-27 21:38 UTC 

LVM2 ./WHATS_NEW lib/device/dev-md.c lib/devic 
 2004-11-27 21:37 UTC 

page: | | latest

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).