public inbox for xconq-cvs@sourceware.org
help / color / mirror / Atom feed
xconq ./ChangeLog mac/macmap.c
 2004-04-27 2:00 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkcmd.c tcltk/tkconq.tcl
 2004-04-26 2:39 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/tp.c
 2004-04-25 19:28 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/actions.c kernel/task 
 2004-04-25 18:41 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/refman.texi kernel/unit. 
 2004-04-25 4:12 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/side.h kernel/ui.c ke 
 2004-04-25 0:32 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mac.c mac/imfapp.c sd 
 2004-04-24 15:08 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macdraw.c
 2004-04-24 10:46 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/PROJECTS doc/refman.texi 
 2004-04-24 6:40 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ui.h kernel/unit.h ke 
 2004-04-23 3:01 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/macconq.c ma 
 2004-04-23 0:04 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/IMFApp.app/Contents/Info 
 2004-04-22 17:09 UTC 

xconq/mac/Xconq.app
 2004-04-22 17:07 UTC 

xconq/mac/Xconq.app/Contents/Resources
 2004-04-22 17:07 UTC 

xconq/mac/Xconq.app/Contents
 2004-04-22 17:07 UTC 

xconq/mac/Xconq.app/Contents/MacOS
 2004-04-22 17:07 UTC 

xconq/mac/IMFApp.app/Contents
 2004-04-22 17:05 UTC 

xconq/mac/IMFApp.app/Contents/MacOS
 2004-04-22 17:05 UTC 

xconq/mac/IMFApp.app/Contents/Resources
 2004-04-22 17:05 UTC 

xconq/mac/IMFApp.app
 2004-04-22 17:04 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/maccolors.c 
 2004-04-22 8:05 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/maccmd.c mac/macconq.c m 
 2004-04-21 20:39 UTC 

xconq ./ChangeLog lib/u-bellum.g
 2004-04-21 3:57 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/conq.h kernel/actions 
 2004-04-21 3:49 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macrow.c tcltk/tkconq.tcl
 2004-04-18 22:48 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ui.c kernel/ui.h tclt 
 2004-04-17 22:24 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/game.h tcltk/tkconq.h 
 2004-04-15 5:38 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkmap.c
 2004-04-09 0:49 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkxmac.c
 2004-04-08 22:45 UTC 

xconq/tcltk tkmap.c
 2004-04-07 23:03 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkmap.c
 2004-04-07 22:47 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkmap.c
 2004-04-06 22:23 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/game.h kernel/ui.c ke 
 2004-04-06 1:28 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2004-04-02 23:30 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/task.c kernel/version.h
 2004-04-02 20:16 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macconq.c tcltk/tkmac.c
 2004-03-29 20:04 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/imfapp.tcl tcltk/tkcon 
 2004-03-28 18:24 UTC 

xconq ./ChangeLog bitmaps/fuzz16.b bitmaps/fuz 
 2004-03-28 1:48 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ui.c kernel/ui.h tclt 
 2004-03-27 16:02 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macconq.c tcltk/tkconq.t 
 2004-03-26 22:15 UTC 

xconq ChangeLog
 2004-03-25 0:03 UTC 

CVSROOT modules
 2004-03-25 0:03 UTC 

xconq/tcltk/BWidget wizard.tcl
 2004-03-24 22:49 UTC 

xconq/tcltk/BWidget ChangeLog LICENSE.txt Make 
 2004-03-24 22:48 UTC 

xconq ChangeLog
 2004-03-24 22:46 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2004-03-24 21:57 UTC 

xconq/mac XconqMWC.r
 2004-03-24 20:19 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c kernel/side.h 
 2004-03-24 19:08 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/read.c
 2004-03-10 20:39 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mkrivers.c
 2004-03-10 18:51 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/module.c tcltk/tkiapp 
 2004-03-07 21:56 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/gif.c kernel/mac.c ke 
 2004-03-07 14:41 UTC 

xconq ChangeLog
 2004-03-07 1:16 UTC 

xconq/lib beirut.g
 2004-03-07 1:15 UTC 

xconq/kernel version.h
 2004-03-07 1:14 UTC 

xconq/tcltk tkmap.c
 2004-03-07 1:14 UTC 

xconq/lib bolodd3.g
 2004-03-07 1:13 UTC 

xconq ./ChangeLog images/flags16x16.gif images 
 2004-02-15 20:28 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/conq.h kernel/plan.c 
 2004-02-15 10:45 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/kwic.c
 2004-02-02 21:56 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/refman.texi kernel/actio 
 2004-02-02 4:14 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/aiutil.c 
 2004-01-26 2:02 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/aiutil.c 
 2004-01-19 21:07 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/plan.c
 2004-01-17 3:54 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/aiutil.c 
 2004-01-16 6:33 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/Makefile.in kernel/ai 
 2004-01-10 20:49 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/ccmd.c kernel/actions 
 2004-01-05 23:36 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/ccmd.c kernel/skelconq.c
 2004-01-04 19:32 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/cdraw.c kernel/cmd.de 
 2004-01-03 15:56 UTC 

xconq ChangeLog
 2004-01-03 5:49 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c kernel/path.c
 2004-01-02 3:11 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/.cvsignore kernel/.cv 
 2004-01-01 7:21 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/ccmd.c kernel/cmd.def 
 2004-01-01 6:59 UTC 

xconq ChangeLog ChangeLog-2003
 2004-01-01 4:03 UTC 

CVSROOT modules
 2004-01-01 2:36 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/version.h ./ChangeLog 
 2004-01-01 2:18 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ui.c
 2004-01-01 2:15 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/plan.c
 2003-12-31 22:39 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/ccmd.c curses/cdraw.c 
 2003-12-31 16:48 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/plan.c
 2003-12-31 0:42 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/autotest.c
 2003-12-31 0:14 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkcmd.c
 2003-12-29 23:57 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/kernel.h kernel/plan. 
 2003-12-29 21:42 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c
 2003-12-29 5:42 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/autotest.c kernel/misc.h
 2003-12-28 23:13 UTC 

xconq ./ChangeLog ./Makefile.in kernel/autotes 
 2003-12-28 20:53 UTC 

xconq ChangeLog Makefile.in
 2003-12-27 20:04 UTC 

xconq/kernel combat.c
 2003-12-27 19:25 UTC 

xconq ./ChangeLog images/beach44x48.gif mac/ma 
 2003-12-27 19:22 UTC 

xconq ./ChangeLog ./configure ./configure.in c 
 2003-12-27 3:56 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/combat.c kernel/conq. 
 2003-12-26 9:51 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/combat.c 
 2003-12-26 6:02 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/macconq.h ma 
 2003-12-25 19:22 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c
 2003-12-25 12:52 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/conq.h ke 
 2003-12-24 3:43 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/score.c kernel/tp.c m 
 2003-12-22 1:08 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c
 2003-12-21 7:19 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/plan.c lib/ChangeLog- 
 2003-12-20 23:46 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2003-12-17 18:39 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macinit.c
 2003-12-16 23:07 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/kpublic.h tcltk/tkcon 
 2003-12-16 17:00 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/imf.c
 2003-12-16 0:01 UTC 

xconq ./ChangeLog ./configure ./configure.in k 
 2003-12-15 4:13 UTC 

xconq ./ChangeLog lib/ChangeLog-bellum lib/bel 
 2003-12-14 16:42 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/tp.c mac/macmenus.c
 2003-12-14 16:23 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mac.c mac/Xconq.r mac 
 2003-12-14 13:24 UTC 

xconq/tcltk tkconq.tcl
 2003-12-14 13:23 UTC 

xconq/lib colonizer.g pg.imf space-civ.g
 2003-12-14 13:22 UTC 

xconq ./ChangeLog curses/ccmd.c kernel/autotes 
 2003-12-14 3:37 UTC 

xconq ./ChangeLog ./aclocal.m4 ./configure ker 
 2003-12-13 18:03 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/unit.c
 2003-12-10 0:37 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/unit.c
 2003-12-09 23:49 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c
 2003-12-07 18:46 UTC 

xconq aclocal.m4 configure ChangeLog
 2003-12-06 17:28 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/autotest.c
 2003-12-04 6:29 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/autotest.c kernel/dir 
 2003-12-04 2:02 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/path.c
 2003-12-04 1:11 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/autotest.c kernel/mis 
 2003-12-02 4:48 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mac.c kernel/read.c k 
 2003-12-01 1:20 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/path.c kernel/ps.c ke 
 2003-11-30 23:31 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/config.h tcltk/tkmain 
 2003-11-30 22:25 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/run.c kernel/task.c
 2003-11-29 17:22 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/conq.h ke 
 2003-11-29 6:25 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkiapp.c tcltk/tkmain.c
 2003-11-29 5:11 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mac.c kernel/tp.c ker 
 2003-11-28 20:41 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/combat.c kernel/run.c 
 2003-11-28 16:30 UTC 

xconq ./ChangeLog ./configure ./configure.in k 
 2003-11-28 0:49 UTC 

xconq/lib Makefile
 2003-11-26 0:00 UTC 

xconq/images cil-flags16x16.gif cil-flags8x8.g 
 2003-11-25 23:58 UTC 

xconq ChangeLog
 2003-11-25 23:58 UTC 

xconq/lib imf.dir Makefile cil-rules.g cil-sid 
 2003-11-25 23:56 UTC 

xconq ./ChangeLog lib/bolodd2.g lib/colonizer. 
 2003-11-25 1:32 UTC 

xconq/tcltk tkconq.tcl
 2003-11-25 1:30 UTC 

xconq/mac imfapp.c macunit.c
 2003-11-25 1:30 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/cmdline.c kernel/cmdl 
 2003-11-24 2:40 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/macconq.c mac/macgworld. 
 2003-11-23 22:45 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/tp.c
 2003-11-23 14:08 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ui.c
 2003-11-23 7:19 UTC 

xconq ./ChangeLog ./Makefile.in curses/Makefil 
 2003-11-22 23:34 UTC 

xconq ./ChangeLog ./configure ./configure.in k 
 2003-11-22 22:42 UTC 

xconq ./ChangeLog ./INSTALL-win.txt ./aclocal. 
 2003-11-22 18:32 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/mac.c kernel/socket.c 
 2003-11-22 12:34 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/run.c kernel/win32.c 
 2003-11-22 2:44 UTC 

xconq ./ChangeLog missing/timestuff.h kernel/c 
 2003-11-21 4:28 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/hacking.texi
 2003-11-20 17:44 UTC 

xconq ChangeLog configure configure.in
 2003-11-20 17:11 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/Makefile.in missing/M 
 2003-11-20 17:04 UTC 

xconq ./ChangeLog doc/hacking.texi
 2003-11-19 23:18 UTC 

xconq ./ChangeLog ./configure ./configure.in k 
 2003-11-19 5:00 UTC 

xconq/missing/util
 2003-11-19 4:31 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/iappmac.r tcltk/tkmac.r
 2003-11-16 15:55 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/machelp.c mac/macinit.c
 2003-11-16 12:29 UTC 

CVSROOT modules
 2003-11-16 6:43 UTC 

xconq ./ChangeLog lib/ChangeLog-bellum lib/bel 
 2003-11-16 6:42 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/cmdline.c kernel/side.c
 2003-11-16 5:36 UTC 

xconq/mac machelp.c
 2003-11-16 1:45 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/macconq.c ma 
 2003-11-16 1:38 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/move.c
 2003-11-15 21:12 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c
 2003-11-15 2:51 UTC 

xconq ChangeLog
 2003-11-15 0:54 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/conq.h kernel/init.c 
 2003-11-15 0:20 UTC 

xconq/mac macdraw.c
 2003-11-15 0:19 UTC 

xconq/tcltk tkconq.tcl
 2003-11-15 0:18 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/ai.c kernel/move.c ke 
 2003-11-14 17:30 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/path.c
 2003-11-14 3:51 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/maccmd.c mac 
 2003-11-14 1:56 UTC 

xconq/kernel path.c
 2003-11-13 22:03 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/Makefile.in kernel/ai 
 2003-11-13 21:18 UTC 

xconq ./ChangeLog ./aclocal.m4 ./configure ./c 
 2003-11-12 4:04 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/run.c kernel/world.c
 2003-11-12 1:42 UTC 

xconq ./ChangeLog ./Makefile.in ./configure ./ 
 2003-11-10 0:28 UTC 

xconq ChangeLog INSTALL-win README-win
 2003-11-09 20:19 UTC 

CVSROOT modules
 2003-11-09 20:13 UTC 

xconq ./ChangeLog ./INSTALL-win ./aclocal.m4 . 
 2003-11-09 20:07 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/macdefs.h ma 
 2003-11-06 15:04 UTC 

xconq/tcltk tkconq.tcl
 2003-11-04 23:03 UTC 

xconq ChangeLog
 2003-11-04 23:02 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/Makefile.in tcltk/tkma 
 2003-11-04 5:37 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2003-11-03 22:38 UTC 

xconq ./ChangeLog sdl/Xconq.RC tcltk/Xconq.RC 
 2003-11-03 16:11 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/macconq.h ma 
 2003-11-03 3:49 UTC 

CVSROOT modules
 2003-11-03 3:47 UTC 

CVSROOT modules
 2003-11-03 3:44 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2003-11-02 13:30 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl tcltk/tkmain.c
 2003-11-02 12:43 UTC 

xconq ./ChangeLog tcltk/tkconq.tcl
 2003-11-02 2:39 UTC 

xconq/tcltk Imfapp.RC Imfapp.ico
 2003-11-01 14:54 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/IMFApp.r sdl/Xconq.RC tc 
 2003-11-01 14:52 UTC 

CVSROOT modules
 2003-11-01 14:37 UTC 

xconq ./ChangeLog ./Makefile.in ./configure ./ 
 2003-11-01 5:04 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r tcltk/Xconq.ico 
 2003-10-31 21:43 UTC 

xconq/sdl Xconq.RC Xconq.ico sdlmac.r
 2003-10-31 21:42 UTC 

xconq/kernel version.h
 2003-10-31 21:39 UTC 

xconq/mac macsdl.c
 2003-10-31 21:38 UTC 

xconq/sdl sdlmac.c
 2003-10-31 21:38 UTC 

xconq ./ChangeLog ./Makefile.in curses/Makefil 
 2003-10-27 2:30 UTC 

xconq ./ChangeLog kernel/combat.c lib/ChangeLo 
 2003-10-26 4:07 UTC 

xconq ./ChangeLog mac/Xconq.r mac/maccolors.c 
 2003-10-25 20:25 UTC 

xconq ./ChangeLog lib/ng-japanese.g
 2003-10-21 9:39 UTC 

xconq ChangeLog
 2003-10-21 0:18 UTC 

page: | | latest

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).